Kredi Kartı Ödeme Güvencesi - Öğrenci Kredi Kartı | Playcard

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi

Hayatta bazen tatsız sürprizler olabilir, endişelenme!

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi, işler yolunda gitmediğinde, kredi kartı borçlarını öder. Kredi kartı borcunun yük olmayacağını bilmek seni güvende hissettirecek.

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi

 • Bordrolu çalışanlar için istem dışı işsizlik,
 • Serbest meslek sahipleri ve devlet memurları için geçici iş göremezlik,
 • Öğrenciler, ev hanımları ve emekliler için kaza veya hastalık sonucu 7 günden daha uzun süre hastaneye yatma durumunda ileriye yönelik taksitlerini de içeren son Hesap Özeti'ndeki toplam kredi kartı borcunun ödenmesini güvence altına alır.

Sen tekrar iş buluncaya, iş başına dönünceye veya iyileşinceye kadar geçecek sürede, kredi kartı borçlarının büyüyen bir yüke dönüşmesini önler.

Çalışma durumun değiştikçe yararlanacağın teminatlar da değişir. Yani her durumda kredi kartı ödemelerin güvence altındadır.

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi, aynı zamanda bir yaşam sigortasıdır. Sigorta süresi içinde olası bir yaşam kaybı veya tam ve daimi maluliyet durumunda da kredi kartı borcun güvence altındadır.

Primin, ileriye dönük taksitlerini de içeren kredi kartı Hesap Özeti'ndeki, aylık toplam borcunun %1'i kadardır. Eğer borcun yoksa prim ödemezsin.

Örneğin son kredi kartı ekstrendeki toplam borç tutarın 1.000 TL ise bu tutarın karşılığı olan 10 TL'lik sigorta primin, takip eden Hesap Özeti dönemine yansıyacak şekilde kredi kartından tahsil edilir. En fazla prim tutarı aylık 100 TL'dir.

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi'ne tüm Yapı Kredi kredi kartlarıyla başvurulabilir.

Bu sigortadan, World Business kart hariç, tüm Yapı Kredi kredi kartı sahipleri yararlanabilir.

Sigortaya giriş yaşı 18-60 arasıdır. Sen aksini belirtmedikçe her yıl otomatik olarak yenilenecek sigortanla bu güvenceden uygun şartlarda 65 yaşına kadar yararlanabilirsin.

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi teminatlarınla ilgili bilmen gereken önemli konular;

 • İstem dışı işsizlik teminatından yararlanabilmek için, kendi istek ve kusurun dışında işsiz kalman, ayrıldığın iş yerinde en az 6 aydır aralıksız çalışmış olman ve Türkiye İş Kurumu'ndan işsizlik ödeneği alıyor olman gereklidir.
 • İstem dışı işsizlik teminatı, geçici iş göremezlik teminatı ve gündelik hastane teminatı için muafiyet süresi, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 120 gündür.
 • İstem dışı işsizlik veya geçici iş göremezlik tazminatları için, riskin ortaya çıkmasından sonra 30 günlük, gündelik hastane tazminatı için, hastaneye yatıştan sonra 7 günlük bekleme süresi sonunda tazminat hesabı yapılmaya başlanır. Bekleme süreleri için tazminat hesaplanmaz.
 • İstem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik veya gündelik hastane tazminatları, güvence kapsamında bulunan kredi kartının riskin gerçekleştiği tarihten önceki son hesap özetindeki toplam borcu üzerinden hesaplanır. Tazminat tutarı %40'lık taksitler halinde, riskin devam etmesi koşuluyla en fazla 3 ay boyunca kredi kartı hesabına yatırılır.
 • Aynı veya ilişkili nedenden kaynaklanan durumlarda yeniden tazminat alabilmek için en az 6 ay geçmesi gereklidir. Farklı bir nedenden yeniden tazminat almak için bekleme süresi 1 aydır.
 • Yaşam kaybı, tam ve daimi maluliyet tazminatı, güvence kapsamındaki kredi kartının riskin gerçekleştiği tarihten önceki son hesap özetindeki toplam borcu üzerinden hesaplanır ve lehdarlarına ödenmek üzere sigortalı kredi kartına ödenir.
 • Birden fazla kredi kartınız teminat kapsamındaysa hesap kesim tarihlerine göre önceliklendirerek borçlar ödenir.
 • Bir sigortalı yaşam kaybı ve maluliyet dışında kalan istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ve gündelik hastane teminatlarından en fazla 2 kere, toplamda 6 aya kadar yararlanabilir.
 • Sigorta, kart bazında yapılır.
 • Tüm teminatlar için tazminat üst sınırı sigortalı bazında 10.000 TL'dir.
 • Sigorta sözleşmesi, poliçe ilk priminin ödendiği tarihte başlar, ve bir yıl boyunca devam eder. Süre uzatma hakkı sigortacıda saklı olmak şartıyla sigortalının aksi bir talebi olmadığı sürece sigorta süresi her yıl, 1 yıl süreyle uzatılır.
 • Tazminat ödemeleri, Türk Ticaret Kanunu, Hayat Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nın ilgili maddeleri ve Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde yapılır.
 • Kredi Kartı Ödeme Güvencesi, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.