Öğrenci Kredi Kartı Faiz Oranları - Ücret Politikası | Playcard

Faiz ve Ücretler

Faiz ve Ücretler

29138 sayılı yönetmelik gereği, 03.10.2014 tarihinden itibaren değişen ücret kalemleri ile ücret değişikliklerine ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgiler.

23 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgiler.

7 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgiler.

17 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgiler.

11 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgiler.

19 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak ücret kalemleri ile ücret değişikliklerine ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

02 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak faiz kalemleri ile faiz değişikliklerine ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

18 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak faiz kalemleri ile faiz değişikliklerine ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

19 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Alışveriş Faizi

Dönem borcunun tamamını, son ödeme tarihine kadar ödemen halinde alışverişlerinden (taksitli işlemler dahil) kaynaklanan borcuna faiz işletilmemektedir. Son ödeme tarihine kadar dönem borcunun tamamının ödenmemesi halinde ise (asgari tutarın ödenmesi zorunludur) kalan borcuna hesap kesim tarihinden itibaren günlük bakiyen üzerinden faiz hesaplanır. Kredi kartına tahsis edilen limiti aşman durumunda, aynı gün, aşılan tutara alışveriş faiz oranı üzerinden faiz hesaplanmaya başlar. Toplam borç bakiyesi tahsis edilen limite düşene kadar faiz işlemeye devam eder.

Play kart için uygulanan alışveriş faiz oranı %2,25'dir'dir. KKDF ve BSMV dahil değildir.

Nakit Çekim Faiz Oranı

Nakit çekim işlemlerinde, aynı gün faiz işlemeye başlamakta ve Hesap Özeti'nde, hesap kesim tarihine kadar oluşan faiz yer almaktadır. Bir sonraki hesap kesim tarihi ile ödeme yaptığın tarih arasındaki faiz, Hesap Özeti'nde yer alır. (Aynı uygulama nakit çekme hükmünde sayılan (casino, vs) işlemler için de geçerlidir.)

Play kart için uygulanan nakit çekim faiz oranı %2,25'dir. KKDF ve BSMV dahil değildir.

Taksitli Nakit Avans Faiz Oranı

Taksitli Nakit Avans faiz oranı ve taksit sayısı ile borçlanılan tutar üzerinden hesaplanan toplam faiz tutarı anapara üzerine eklenecek ve bu toplam tutar üzerinden eşit taksitlere bölünecektir. Taksitler her ay dönem borcuna eklenecektir. Aylık geri ödeme taksit tutarının asgari ödeme oranına göre belirlenen miktarı, asgari tutarın içerisinde yer almaktadır. Kredi kartı dönem borcunun tamamı ödendiğinde taksit tutarının tamamı da ödenmiş olacaktır. Ancak, kredi kartı son ödeme tarihinde ödeme yapılmadığı veya taksit tutarından az ödeme yapıldığı durumlarda, (örn. asgari tutar ödendiğinde), hesap kesim tarihi esas alınarak, dönem borcu içinde yer alan taksitli nakit avans taksit tutarının anapara kısmı üzerinden günlük mevcut nakit çekim faizi işletilecektir.

Taksitli Nakit Avans faiz oranları ve taksit seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

  • 5 - 11 ay arası faiz oranı %2,25
  • 12 ay vade için faiz oranı %2,25

Taksitli Nakit Avans işlemi için en az 300 TL tutarında işlem yapılması gerekmektedir.

KKDF ve BSMV dahil değildir.

Gecikme Faizi

Hesap Özeti'nde yer alan asgari ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, ödenmemiş asgari tutarınıza son ödeme tarihinden itibaren günlük bakiyeniz üzerinden gecikme faizi hesaplanır. Gecikme faiz oranı %2,75'dir.

KKDF ve BSMV dahil değildir.

Diğer Ücretler*

Nakit Çekim Ücreti

Kredi kartınızla nakit çekilen veya nakit çekim hükmünde sayılan tutarlar için alınacak nakit çekim ücreti, Yapı Kredi ATM'leri, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı ve Yapı Kredi İnternet Şubesi için tutarın %3,75'i + 9 TL ; Yapı Kredi Şubeleri ve yurtiçi/yurtdışı diğer bankalar için tutarın %3,75'i + 11 TL olarak tahsil edilmektedir.

İşlem Ücreti

Kredi kartından anlaşmalı kurumlara ait fatura ödemlerinde 0 – 75 TL arası tutarlar için 2 TL, 75,01 TL ve üzeri tutarlar için tutarın %2,5’i kadar işlem ücreti yansıtılmaktadır. Bireysel ve Ticari kredi kartları ile www.sgk.gov.tr veya şubeden yapılacak her bir SGK ödemesi için %2,5 işlem ücreti alınacaktır.

İlgili banka kanallarından (şube, internet bankacılığı, telefon bankacılığı) kredi kartıyla yapılacak anlık işlem niteliğindeki belirli vergi ödemelerinden tutarın %2,5’i kadar tahsilat fonlama ücreti alınacaktır.

Ödeme İşlem Ücreti

Ödeme noktası olan Play Üye İşyerleri'nden, PTT online şube ve merkezlerinden yapılan her bir ödeme için 4 TL ödeme işlem ücreti yansıtılacaktır.

Kart Yenileme Ücreti

Bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı, kart/program/özellik değişiklikleri ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen üç ve üzeri adette kart yenilemelerinde her bir asıl ve ek kart yenilemesi için 13,25 TL ücret alınacaktır.

Geçmiş Dönem Hesap Özeti Gönderim Ücreti

Bankanın ilgili kanalları ile bir yıldan daha eski döneme ait hesap özetleri taleplerini iletmiş olan müşterinin geçmiş dönemlere ait hesap özetlerinin basılı, SMS, posta veya e-posta olarak talep edilmesi durumunda, 2,25 TL ücret alınacaktır.

*Yukarıda belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir

Hesap Özeti ile İlgili Açıklamalar

Son Ödeme Tarihi

Hesap kesim tarihinden 10 gün sonrasına denk gelen, borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir. Bu tarih, hafta sonu ya da resmi tatil günlerine denk geldiğinde bir iki gün kayabilir.

Dönem Borcu

Hesap kesim tarihi itibariyle, kalan taksitler toplamı hariç son ödeme tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutardır.

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar

Hesap Özeti'nin son ödeme tarihinde ödenmesi zorunlu kısmı olup; bankamızda bulunan kredi kartlarınızın toplam limiti 15.000 TL'ye kadar ise kredi kartlarının dönem borcunun %30'inden, 15.000 TL ve 20.000 TL arasında ise kredi kartlarının dönem borcunun %35'undan, 20.000 TL ve üzeri ise kredi kartlarının dönem borcunun %40'ından ve bankacılık sektörü açısından yeni tahsis edilen kredi kartlarında kartın sektördeki ilk kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40'ından az olamaz ve bu oranlardan az olmamak üzere bankamızca belirlenir.

Tüm kartlar için, limit aralığına göre intibak süresi uygulanacaktır. 17 Aralık 2010 tarihinden sonra bankacılık sektöründe ilk defa tahsis edilen yeni kredi kartları hariç olmak üzere, asgari ödemelerin değişeceği tarihler ve mevcut Yapı Kredi kredi kartlarının toplam limitlerine göre uygulanacak asgari ödeme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Kart Limitlerinin Toplamı

Asgari ödeme oranlarının geçerli olacağı tarih aralığı 0 – 5.000 TL arasında ise 5.000 – 15.000 TL arasında ise 15.000 – 20.000 TL arasında ise 20.000 TL ve üstü ise
17.06.2011 - 16.12.2011 20% 22% 22% 22%
17.12.2011 - 16.06.2012 22% 25% 25% 25%
17.06.2012 - 16.12.2012 22% 25% 28% 28%
17.12.2012 - 16.06.2013 25% 25% 30% 30%
17.06.2013 - 16.12.2013 25% 25% 30% 35%
17.12.2013 - 31.12.2013 25% 25% 30% 40%
01.01.2014 - 31.12.2014 27% 27% 32% 40%
01.01.2015 ve sonrası 30% 30% 35% 40%

* Yeni tahsis edilen kredi kartlarında, kullanım başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar asgari ödeme oranı %40 olarak uygulanacaktır.

Diğer bankacılık ücretleri için tıkla.

 
ÜCRET VE KOMİSYONLAR ESKİ YENİ
Kart Yenileme Ücreti - 10,95 TL

Taksitli Nakit
Çekim Ücreti

Telefon Bankacılığı ve ATM %3,5+6 TL -
Yapı Kredi şubeleri %3,5+8 TL -
Kart Gönderim Ücreti Worldcard, World Gold, World Platinum, adios, adios Premium, taksitçi, Play, Fenerbahçe Worldcard, Fenerbahçe World Gold, Fenerbahçe World Platinum, Opet Worldcard 5 TL -
Crystal 25 TL -
World Eko 7 TL -
Taksitlendirme İşlem Ücreti taksitçi +3 taksit için: %2,40 (ücret) +3 taksit için: %2,00 Peşin Faiz
+2 taksit için: %1,60 (ücret) +2 taksit için: %1,33 Peşin Faiz
+1 taksit için: %0,80 (ücret) +1 taksit için: %0,67 Peşin Faiz
Gecikme Bildirim Ücreti 6 TL 0 TL
Kredi Kartı Hesap Özeti Bilgi Fişi Ücreti (ATM) 0,5 TL -
Kredi Kartı Limit/Bakiye İnceleme Fiş Ücreti (ATM) 0,5 TL -
Kredi Kartı Hesap Bildirim Cetveli Basım Ücreti (ATM) 1 TL -

Geçmiş Dönem Hesap Özeti Gönderim Ücreti

1,85 TL 2,25 TL

*28 Mart 2015 itibariyle, bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adede kadar kart yenilemelerden ücret alınmayacak olup, 3. değişim ile birlikte her bir asıl ve ek kart yenilemesi için 8 TL ücret alınacaktır.
**Taksitlendirme İşlem Ücreti", "Taksitlendirme İşlem Faizi" olarak değişmiştir. Belirtilen ücretlere KKDF ve BSMV dahildir, belirtilen faiz oranlarına KKDF ve BSMV dahil değildir.

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ

Bu formdaki yıllık (bir takvim yılı içinde) ücretlerde; Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesinin zorunlu olduğunu, bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkım olduğunu, bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyeceğini kabul ve beyan ederim. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Kartınızın kapatılması için talebinizi Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne veya Yapı Kredi şubelerine iletebilirsiniz.

TAHSİLAT ŞEKLİ

Tahsilatın, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya talebime bağlı olarak kredili mevduat hesabımın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul ve beyan ederim.

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilginin Sözleşme’de yer almakta olup dikkatle inceleyebilmem ve anlaşılmayan konularda Bankanızdan detaylı açıklama talep edebilmem amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ederim.

 
23 Ocak 2015 tarihine kadar 23 Ocak 2015 tarihinden sonra Tahsilat Periyodu
KART ÜCRETİ Asıl Kart Ek Kart Asıl Kart Ek Kart
Worldcard 70 TL 35 TL 76 TL 38 TL Yıllık
World Gold 80 TL 43,5 TL 87 TL Yıllık
World Platinum (Temassız Özellik dahil) 90 TL 49 TL 98 TL Yıllık
Crystal (Temassız Özellik dahil) 400 TL 120 TL 435 TL 130 TL Yıllık
adios (Temassız Özellik dahil) 100 TL 50 TL 100 TL 50 TL Yıllık
adios Premium (Temassız Özellik dahil) 150 TL 70 TL 150 TL 75 TL Yıllık
taksitçi (Temassız Özellik dahil) 70 TL 35 TL 76 TL 38 TL Yıllık
Play 70 TL 35 TL 76 TL 38 TL Yıllık
Play (öğrenci belgesi ibrazıyla) (Temassız Özellik dahil) 0 TL - 0 TL - Yıllık
Fenerbahçe Worldcard 70 TL - 76 TL - Yıllık
Fenerbahçe World Gold 80 TL - 87 TL - Yıllık
Fenerbahçe World Platinum 90 TL - 98 TL - Yıllık
Opet Worldcard (Temassız Özellik dahil) 80 TL 40 TL 87 TL 43,5 TL Yıllık
World Eko (Temassız Özellik dahil) 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL Yıllık

Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ

Bu formdaki yıllık (bir takvim yılı içinde) ücretlerde; Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesinin zorunlu olduğunu, bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkım olduğunu, bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyeceğini kabul ve beyan ederim. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Kartınızın kapatılması için talebinizi Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne veya Yapı Kredi şubelerine iletebilirsiniz.

TAHSİLAT ŞEKLİ

Tahsilatın, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya talebime bağlı olarak kredili mevduat hesabımın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul ve beyan ederim.

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilginin Sözleşme’de yer almakta olup dikkatle inceleyebilmem ve anlaşılmayan konularda Bankanızdan detaylı açıklama talep edebilmem amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ederim.

 
7 Mart 2016 tarihine kadar 7 Mart 2016 tarihinden sonra Tahsilat Periyodu
KART ÜCRETİ Asıl Kart Ek Kart Asıl Kart Ek Kart
Worldcard 76 TL 38 TL 83 TL 41,5 TL Yıllık
World Gold 87 TL 43,5 TL 95 TL 47,5 TL Yıllık
World Platinum (Temassız Özellik dahil) 98 TL 49 TL 107 TL 53,5 TL Yıllık
Crystal (Temassız Özellik dahil) 435 TL 130 TL 435 TL 130 TL Yıllık
adios (Temassız Özellik dahil) 100 TL 50 TL 110 TL 55 TL Yıllık
adios Premium (Temassız Özellik dahil) 150 TL 70 TL 160 TL 80 TL Yıllık
taksitçi (Temassız Özellik dahil) 76 TL 38 TL 83 TL 41,5 TL Yıllık
Play 76 TL 38 TL 83 TL 41,5 TL Yıllık
Play (öğrenci belgesi ibrazıyla) (Temassız Özellik dahil) 0 TL - 0 TL - Yıllık
Fenerbahçe Worldcard 76 TL - 83 TL - Yıllık
Fenerbahçe World Gold 87 TL - 95 TL - Yıllık
Fenerbahçe World Platinum 98 TL - 107 TL - Yıllık
Opet Worldcard (Temassız Özellik dahil) 87 TL 43,5 TL 95 TL 47,5 TL Yıllık
World Eko (Temassız Özellik dahil) 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL Yıllık
21 Nisan 2016 tarihine kadar 21 Nisan 2016 tarihinden sonra Tahsilat Periyodu
Kart Yenileme Ücreti (yılda üç ve üzeri adette olması halinde) 8 TL 8,75 TL Tek seferlik
21 Nisan 2016 tarihine kadar 21 Nisan 2016 tarihinden sonra Tahsilat Periyodu
PTT ve World Üye İşyerleri aracılığıyla ödeme işlem ücreti 2 TL 2,75 TL Her işlemde tek seferlik

Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ

Bu formdaki yıllık (bir takvim yılı içinde) ücretlerde; Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesinin zorunlu olduğunu, bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkım olduğunu, bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyeceğini kabul ve beyan ederim. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Kartınızın kapatılması için talebinizi Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne veya Yapı Kredi şubelerine iletebilirsiniz.

TAHSİLAT ŞEKLİ

Tahsilatın, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya talebime bağlı olarak kredili mevduat hesabımın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul ve beyan ederim.

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilginin Sözleşme’de yer almakta olup dikkatle inceleyebilmem ve anlaşılmayan konularda Bankanızdan detaylı açıklama talep edebilmem amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ederim.

 
17 Şubat 2017 tarihine kadar 17 Şubat 2017 itibariyle Tahsilat Periyodu
KART ÜCRETİ Asıl Kart Ek Kart Asıl Kart Ek Kart
Worldcard (Temassız Özellik ücretsizdir) 83 TL 41,5 TL 91 TL 45,5 TL Yıllık
World Gold (Temassız Özellik ücretsizdir) 95 TL 47,5 TL 104 TL 52 TL Yıllık
World Platinum (Temassız Özellik ücretsizdir) 107 TL 53,5 TL 117 TL 58,5 TL Yıllık
Crystal (Temassız Özellik ücretsizdir) 435 TL 130 TL 450 TL 135 TL Yıllık
adios (Temassız Özellik ücretsizdir) 110 TL 55 TL 121 TL 60,5 TL Yıllık
adios Premium (Temassız Özellik ücretsizdir) 160 TL 80 TL 176 TL 88 TL Yıllık
taksitçi (Temassız Özellik ücretsizdir) 83 TL 41,5 TL 91 TL 45,5 TL Yıllık
Play (Temassız Özellik ücretsizdir) 83 TL 41,5 TL 91 TL 45,5 TL Yıllık
Play (öğrenci belgesi ibrazıyla) (Temassız Özellik ücretsizdir) 0 TL - 0 TL - Yıllık
Fenerbahçe Worldcard (Temassız Özellik ücretsizdir) 83 TL - 91 TL - Yıllık
Fenerbahçe World Gold (Temassız Özellik ücretsizdir) 95 TL - 104 TL - Yıllık
Fenerbahçe World Platinum (Temassız Özellik ücretsizdir) 107 TL - 117 TL - Yıllık
Opet Worldcard (Temassız Özellik ücretsizdir) 95 TL 47,5 TL 104 TL 52 TL Yıllık
World Eko (Temassız Özellik ücretsizdir) 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL Yıllık
20 Mart 2017 tarihine kadar 20 Mart 2017 itibariyle Tahsilat Periyodu
Kart Yenileme Ücreti (yılda üç ve üzeri adette olması halinde) 8,75 TL 9,60 TL Her işlemde tek seferlik
20 Mart 2017 tarihine kadar 20 Mart 2017 itibariyle Tahsilat Periyodu
PTT ve World Üye İşyerleri aracılığıyla ödeme işlem ücreti 2,75 TL 3 TL Her işlemde tek seferlik
20 Mart 2017 tarihine kadar 20 Mart 2017 itibariyle Tahsilat Periyodu
Geçmiş Dönem Hesap Özeti Gönderim Ücreti 1,50 TL 1,65 TL Her işlemde tek seferlik
20 Mart 2017 tarihine kadar 20 Mart 2017 itibariyle Tahsilat Periyodu
Nakit Çekim Ücreti Telefon Bankacılığı, İnternet Şubesi ve Yapı Kredi ATM’leri Tutarın %3,5 + 6 TL’si Tutarın %3,75 + 6 TL’si Her işlemde tek seferlik
Yapı Kredi Şubeleri ve Yurt İçi/Dışı Diğer Bankalar Tutarın %3,5 + 8 TL’si Tutarın %3,75 + 8 TL’si Her işlemde tek seferlik

Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ

Bu formdaki yıllık (bir takvim yılı içinde) ücretlerde; Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesinin zorunlu olduğunu, bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkım olduğunu, bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyeceğini kabul ve beyan ederim. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Kartınızın kapatılması için talebinizi Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne veya Yapı Kredi şubelerine iletebilirsiniz.

TAHSİLAT ŞEKLİ

Tahsilatın, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya talebime bağlı olarak kredili mevduat hesabımın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul ve beyan ederim.

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilginin Sözleşme’de yer almakta olup dikkatle inceleyebilmem ve anlaşılmayan konularda Bankanızdan detaylı açıklama talep edebilmem amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ederim.

 
19 Ocak 2019 tarihine kadar 19 Ocak 2019 itibariyle Tahsilat Periyodu
YILLIK ÜYELİK ÜCRETİ Asıl Kart Ek Kart Asıl Kart Ek Kart
Worldcard 104 TL 52 TL 125 TL 62,5 TL Yıllık
World Gold 117 TL 58,5 TL 142 TL 71 TL Yıllık
World Platinum 133 TL 66,5 TL 160 TL 80 TL Yıllık
Crystal 450 TL 150 TL 545 TL 180 TL Yıllık
adios 137 TL 68,5 TL 165 TL 82,5 TL Yıllık
adios Premium 200 TL 100 TL 242 TL 121 TL Yıllık
taksitçi 104 TL 52 TL 125 TL 62,5 TL Yıllık
Play 104 TL 52 TL 125 TL 62,5 TL Yıllık
Play (öğrenci belgesi ibrazıyla) 0 TL - 0 TL - Yıllık
Fenerbahçe Worldcard 104 TL - 125 TL - Yıllık
Fenerbahçe World Gold 117 TL - 142 TL - Yıllık
Fenerbahçe World Platinum 133 TL - 160 TL - Yıllık
Opet Worldcard 117 TL 58,5 TL 142 TL 71 TL Yıllık
World Eko 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL Yıllık
KoçAilem 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL Yıllık
19 Ocak 2019 tarihine kadar 19 Ocak 2019 itibariyle Tahsilat Periyodu
Kart Yenileme Ücreti (yılda üç ve üzeri adette olması halinde) 10,95 TL 13,25 TL Her işlemde tek seferlik
19 Ocak 2019 tarihine kadar 19 Ocak 2019 itibariyle Tahsilat Periyodu
PTT ve World Üye İşyerleri aracılığıyla ödeme işlem ücreti 3,40 TL 4,00 TL Her işlemde tek seferlik
19 Ocak 2019 tarihine kadar 19 Ocak 2019 itibariyle Tahsilat Periyodu
Geçmiş Dönem Hesap Özeti Gönderim Ücreti 1,85 TL 2,25 TL Her işlemde tek seferlik

Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ

Bu formdaki yıllık (bir takvim yılı içinde) ücretlerde; Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesinin zorunlu olduğunu, bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkım olduğunu, bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyeceğini kabul ve beyan ederim. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Kartınızın kapatılması için talebinizi Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne veya Yapı Kredi şubelerine iletebilirsiniz.

TAHSİLAT ŞEKLİ

Tahsilatın, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya talebime bağlı olarak kredili mevduat hesabımın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul ve beyan ederim.

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilginin Sözleşme’de yer almakta olup dikkatle inceleyebilmem ve anlaşılmayan konularda Bankanızdan detaylı açıklama talep edebilmem amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ederim.

 
  19 Mart 2018 tarihine kadar 19 Mart 2018 tarihinden itibaren
Telefon Bankacılığı, Mobil Şube, İnternet Şubesi ve Yapı Kredi ATM’leri tutarın %3,75 + 6 TL tutarın %3,75 + 6,80TL
Yapı Kredi Şubeleri ve yurt içi/dışı diğer bankalar tutarın %3,75+ 8 TL tutarın %3,75+ 9TL

Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:

Bu formdaki yıllık (bir takvim yılı içinde) ücretlerde; Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesinin zorunlu olduğunu, bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkım olduğunu, bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyeceğini kabul ve beyan ederim. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Kartınızın kapatılması için talebinizi Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne veya Yapı Kredi şubelerine iletebilirsiniz.

TAHSİLAT ŞEKLİ:

Tahsilatın, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya talebime bağlı olarak kredili mevduat hesabımın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul ve beyan ederim.

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilginin Sözleşme’de yer almakta olup dikkatle inceleyebilmem ve anlaşılmayan konularda Bankanızdan detaylı açıklama talep edebilmem amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ederim.

 

30 Haziran 2018 tarihinde 30464 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52 olacaktır.

Faiz Kalemleri Eski Yeni Faiz Dönemi
Nakit Çekim Faiz Oranı %1,84 %2,02 Aylık
Alışveriş Faiz Oranı %1,84 %2,02 Aylık
Gecikme Faizi %2,34 %2,52 Aylık
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı 2-12 ay arası faiz oranı: %1,84 %2,02 Aylık
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi %1,84 %2,02 Aylık
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) +3 taksit için %1,83 Peşin Faiz +3 taksit için %2,00 Peşin Faiz Her işlemde tek seferlik
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) +2 taksit için %1,21 Peşin Faiz +2 taksit için %1,33 Peşin Faiz Her işlemde tek seferlik
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) +1 taksit için %0,61 Peşin Faiz +1 taksit için %0,67 Peşin Faiz Her işlemde tek seferlik

Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

 

16 Eylül tarihinde Merkez Bankası websitesinde yayınlanan Kredi Kartı İşlemlerinde 2018 Yılı Dördüncü Çeyreğinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu ‘na istinaden , Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,75 olacaktır.

Faiz Kalemleri Eski Yeni Faiz Dönemi
Nakit Çekim Faiz Oranı %2,02 %2,25 Aylık
Alışveriş Faiz Oranı %2,02 %2,25 Aylık
Gecikme Faizi %2,52 %2,75 Aylık
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı 2-12 ay arası faiz oranı: %2,02 2-12 ay arası faiz oranı: %2,25 Aylık
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi %2,02 %2,25 Aylık
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) +3 taksit için %2,00 Peşin Faiz +3 taksit için %2,25 Peşin Faiz Her işlemde tek seferlik
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) +2 taksit için %1,33 Peşin Faiz +2 taksit için %2,25 Peşin Faiz Her işlemde tek seferlik
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) +1 taksit için %0,67 Peşin Faiz +1 taksit için %1,12 Peşin Faiz Her işlemde tek seferlik

Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

 
19 Şubat 2019 tarihine kadar 11 Ocak 2018 itibariyle Tahsilat Periyodu
KART ÜCRETİ Asıl Kart Ek Kart Asıl Kart Ek Kart
11 Ocak 2018 tarihine kadar 11 Ocak 2018 itibariyle Tahsilat Periyodu
KART ÜCRETİ Asıl Kart Ek Kart Asıl Kart Ek Kart
Worldcard (Temassız Özellik ücretsizdir) 91 TL 45,5 TL 104 TL 52 TL Yıllık
World Gold (Temassız Özellik ücretsizdir) 104 TL 52 TL 117 TL 58,5 TL Yıllık
World Platinum (Temassız Özellik ücretsizdir) 117 TL 58,5 TL 133 TL 66,5 TL Yıllık
Crystal (Temassız Özellik ücretsizdir) 450 TL 135 TL 450 TL 150 TL Yıllık
adios (Temassız Özellik ücretsizdir) 121 TL 60,5 TL 137 TL 68,50 TL Yıllık
adios Premium (Temassız Özellik ücretsizdir) 176 TL 88 TL 200 TL 100 TL Yıllık
taksitçi (Temassız Özellik ücretsizdir) 91 TL 45,5 TL 104 TL 52 TL Yıllık
Play (Temassız Özellik ücretsizdir) 91 TL 45,5 TL 104 TL 52 TL Yıllık
Play (öğrenci belgesi ibrazıyla) (Temassız Özellik ücretsizdir) 0 TL - 0 TL - Yıllık
Fenerbahçe Worldcard (Temassız Özellik ücretsizdir) 91 TL - 104 TL - Yıllık
Fenerbahçe World Gold (Temassız Özellik ücretsizdir) 104 TL - 117 TL - Yıllık
Fenerbahçe World Platinum (Temassız Özellik ücretsizdir) 117 TL - 133 TL - Yıllık
Opet Worldcard (Temassız Özellik ücretsizdir) 104 TL 52 TL 117 TL 58,5 TL Yıllık
World Eko (Temassız Özellik ücretsizdir) 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL Yıllık
KoçAilem 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL Yıllık
11 Ocak 2018 tarihine kadar 11 Ocak 2018 itibariyle Tahsilat Periyodu
Kart Yenileme Ücreti (yılda üç ve üzeri adette olması halinde) 9,60 TL 10,95 TL Her işlemde tek seferlik
11 Ocak 2018 tarihine kadar 11 Ocak 2018 itibariyle Tahsilat Periyodu
PTT ve World Üye İşyerleri aracılığıyla ödeme işlem ücreti 3 TL 3,40 TL Her işlemde tek seferlik
11 Ocak 2018 tarihine kadar 11 Ocak 2018 itibariyle Tahsilat Periyodu
Geçmiş Dönem Hesap Özeti Gönderim Ücreti 1,65 TL 1,85 TL Her işlemde tek seferlik
11 Ocak 2018 tarihine kadar 11 Ocak 2018 itibariyle Faiz Dönemi
Talimatlı Fatura Ödeme İşlemi Faizi %1,25 %1,84 Aylık

Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.

Talimatlı Fatura Ödeme İşlemi Faizi’ne KKDF ve BSMV dahil değildir.

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ

Bu formdaki yıllık (bir takvim yılı içinde) ücretlerde; Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesinin zorunlu olduğunu, bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkım olduğunu, bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyeceğini kabul ve beyan ederim. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Kartınızın kapatılması için talebinizi Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne veya Yapı Kredi şubelerine iletebilirsiniz.

TAHSİLAT ŞEKLİ

Tahsilatın, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya talebime bağlı olarak kredili mevduat hesabımın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul ve beyan ederim.

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilginin Sözleşme’de yer almakta olup dikkatle inceleyebilmem ve anlaşılmayan konularda Bankanızdan detaylı açıklama talep edebilmem amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ederim.